Tartalom:

1. cikk – Fogalommeghatározások

2. cikk – A vállalkozó személyazonossága

3. cikk – Alkalmazhatóság

4. cikk – Ajánlat

5. cikk – Megállapodás

6. cikk – A szerződéstől való elállás joga

7. cikk – Elállási költségek

8. cikk – A szerződéstől való elállás jogának kizárása

9. cikk – Ár

10. cikk – Megfelelőség és garancia

11. cikk – Szállítás és teljesítés

12. cikk – A tranzakciók időtartama: időtartam, felmondás és megújítás

13. cikk – Fizetés

14. cikk – Kártérítési eljárás

15. cikk – Viták

16. cikk – Jogi nyilatkozat

1. cikk – Fogalommeghatározások

A jelen Feltételekben a következő meghatározások érvényesek:

Felfüggesztési időszak: az az időtartam, amely alatt a fogyasztó gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát;

Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem hivatás vagy vállalkozás ellátása keretében jár el, és a vállalkozóval távszerződést köt;

Nap: naptári nap;

Az ügylet időtartama: olyan termék- és/vagy szolgáltatássorozatra vonatkozó, távolról kötött szerződés, amelynek szállítási és/vagy vásárlási kötelezettsége hosszabb időre oszlik el;

Tartós adathordozó: minden olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy vállalkozó számára, hogy a személyesen neki szánt információkat olyan módon tárolja, amely lehetővé teszi a tárolt információk jövőbeni elérését és változatlan reprodukálását.

A szerződéstől való elállás joga: a fogyasztó azon lehetősége, hogy az elállási határidőn belül elálljon a távollét útján kötött szerződéstől;

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki távolról termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak;

Távolról kötött szerződés: olyan megállapodás, amely alapján a vállalkozó által szervezett rendszeren belül egy vagy több távoli kommunikációs technikát kizárólag a szerződés megkötéséig használnak termékek és/vagy szolgáltatások távértékesítésére;

Távközlési technika: olyan eszköz, amellyel szerződést lehet kötni anélkül, hogy a fogyasztó és a vállalkozó egy időben, egy helyiségben találkozna.

Általános szerződési feltételek: a vállalkozó jelen általános szerződési feltételei.

2. cikk – A vállalkozó személyazonossága

A Lucanora.hu a THB Ventures LLP része.

Található a következő címen:

32 KINBURN STREET
LONDON, UK SE16 6DW
(Ez nem feladói cím)

Cégszám: OC449011

E-mail cím: info@lucanora.hu

Visszaérkezési cím:

Fluorietweg 14B, 1812 RR, Alkmaar, Hollandia


3. cikk – Alkalmazhatóság

Ezek az általános feltételek a vállalkozó minden ajánlatára, valamint a vállalkozó és a fogyasztó között távolról kötött szerződésekre és megrendelésekre vonatkoznak.

Ezen általános feltételek szövegét a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között szerződés megkötése előtt rögzítésre kerül, hogy az általános szerződési feltételek a vállalkozó telephelyén megtekinthetőek, és a fogyasztó kérésére a lehető legrövidebb időn belül ingyenesen megküldésre kerülnek.

Amennyiben a szerződés távollevők között, elektronikus úton jön létre, az előző bekezdéstől függetlenül, és a szerződés megkötését megelőzően a jelen általános szerződési feltételek szövegét elektronikus úton a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk oly módon, hogy a fogyasztó könnyen mentheti állandó adathordozóra. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollétben kötött szerződés megkötése előtt jelezni kell, hogy az általános szerződési feltételek elektronikusan megtekinthetők, és a fogyasztó kérésére elektronikusan vagy egyéb módon ingyenesen megküldésre kerüljenek.

Abban az esetben, ha ezen általános feltételeken túlmenően speciális feltételeket is alkalmaznak a termékekre vagy szolgáltatásokra, úgy a második és harmadik bekezdést kell megfelelően alkalmazni, és az általános feltételekkel való ütközés esetén a fogyasztó mindig hivatkozhat a vonatkozó rendelkezésre. az a legkedvezőbb neki.

Ha a jelen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése bármikor részben vagy egészben érvénytelenné vagy megsemmisül, úgy a szerződés és a jelen feltételek érvényben maradnak, és az érintett rendelkezést közös megegyezéssel azonnal felváltják egy olyan rendelkezéssel, a lehető legközelebb áll az eredeti hatóköréhez.

A jelen általános feltételekben nem szabályozott helyzeteket ezen általános feltételek „szellemében” kell figyelembe venni.

Az általános szerződési feltételeink egy vagy több rendelkezésének értelmezésével vagy tartalmával kapcsolatos kétértelműségeket jelen általános szerződési feltételek "szellemében" kell értelmezni.

4. cikk – Ajánlat

Ha az ajánlat korlátozott ideig érvényes, vagy feltételekhez kötött, ezt az ajánlatban kifejezetten feltüntetik.

Az ajánlat nem kötelező érvényű. A vállalkozó jogosult az ajánlatot módosítani, módosítani.

Az ajánlat a kínált termékek és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását tartalmazza. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően értékelje az ajánlatot. Ha a vállalkozó képeket használ, akkor azok a kínált termékek és/vagy szolgáltatások valódi tükrei. Az ajánlatban szereplő nyilvánvaló hibák vagy nyilvánvaló hibák a vállalkozóra nézve nem kötelezőek.

Az ajánlatban szereplő összes kép, specifikáció és adat tájékoztató jellegű, és nem vonhat maga után kártérítést vagy a szerződés felbontását.

A termékképek a kínált termékek valódi reprezentációi. Az üzemeltető nem tudja garantálni, hogy a megjelenített színek pontosan megfelelnek a termékek tényleges színeinek.

Minden ajánlat olyan információt tartalmaz, amely egyértelművé teszi a fogyasztó számára, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak, amelyek az ajánlat elfogadásával kapcsolatosak. Ez különösen a következőkre vonatkozik:

 • Az ár nem tartalmazza a vámkezelés költségét és az import ÁFA-t. Ezeket a többletköltségeket az ügyfél költségére és kockázatára terhelik. A postai és/vagy futárszolgálat a postai és futárszolgálatokra külön szabályozást alkalmaz az import tekintetében. Ez a szabályozás akkor alkalmazandó, ha az árut az EU rendeltetési országába importálják, ami itt a helyzet. A postai és/vagy futárszolgálat beszedi az ÁFA-t (függetlenül attól, hogy szedi-e a vámkezelési díjat) az áru átvevőjétől;
 • bármilyen szállítási költség;
 • a szerződés megkötésének módja, és ehhez milyen intézkedések szükségesek;
 • vonatkozik-e az elállási jog;
 • fizetési mód, szállítás és a szerződés teljesítése;
 • az ajánlat elfogadásának határideje, vagy az a határidő, amelyen belül a vállalkozó az árért garanciát vállal;
 • a távközlési díj mértéke, ha a távközlési technológia használatának költségét az alkalmazott kommunikációs eszköz szokásos alapdíjától eltérő alapon számítják ki;
 • a szerződés megkötését követően archiválva van-e, és ha igen, hogyan tekintheti meg azt a fogyasztó;
 • hogyan tudja a fogyasztó a szerződéssel összefüggésben megadott adatait ellenőrizni, és szükség esetén visszaállítani a szerződés megkötése előtt;
 • a hollandon kívül minden olyan nyelv, amelyen a szerződés megköthető;
 • a kereskedőre vonatkozó magatartási kódexek, valamint az, hogy a fogyasztó hogyan tekintheti meg ezeket a magatartási kódexeket elektronikusan, és
 • időtartamú ügylet esetén a távollét útján kötött szerződés minimális időtartama.
 • Választható: elérhető méretek, színek, anyagtípus.

5. cikk – Megállapodás

A (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a szerződés akkor jön létre, amikor a fogyasztó az ajánlatot elfogadja és az abban foglalt feltételeket teljesíti.

Ha a fogyasztó az ajánlatot elektronikus úton fogadta el, a kereskedő az ajánlat elfogadását haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolja. Mindaddig, amíg a vállalkozó ezen elfogadás elfogadását nem erősíti meg, a fogyasztó felmondhatja a szerződést.

A szerződés elektronikus úton történő megkötése esetén a vállalkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikus adattovábbítás védelme és a biztonságos webes környezet biztosítása érdekében. Ha a fogyasztó elektronikusan tud fizetni, a vállalkozó betartja a vonatkozó biztonsági intézkedéseket.

A vállalkozó a törvényi lehetőségeken belül tájékozódhat arról, hogy a fogyasztó eleget tud-e tenni fizetési kötelezettségének, valamint minden olyan tényről és tényezőről, amely a távollevők között kötött szerződés felelősségteljes megkötése szempontjából fontos. Ha e vizsgálat alapján a vállalkozónak alapos oka van arra, hogy nem köti meg a megállapodást, jogosult a megbízást, kérelmet elutasítani, vagy a végrehajtáshoz különleges feltételeket csatolni az okok megjelölésével.

A vállalkozó a termékhez vagy szolgáltatáshoz az alábbi információkat csatolja a fogyasztónak írásban vagy úgy, hogy a fogyasztó azt hozzáférhető módon állandó adathordozóra tudja menteni:

a vállalkozó telephelyének címe, ahová a fogyasztó panaszával fordulhat;
azokat a feltételeket, amelyek mellett a fogyasztó gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát, és e jogának gyakorlásának módját, vagy egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a szerződéstől való elállás joga nem vonatkozik rá;
információk a garanciáról és a meglévő értékesítés utáni szolgáltatásokról;
a jelen szerződési feltételek 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott adatokat, ha a kereskedő ezeket az adatokat a szerződés teljesítése előtt nem adta át a fogyasztónak;
a szerződés megszűnésének követelményei, ha a szerződés egy évnél hosszabb időre vagy határozatlan időre jön létre.
Az ügylet időtartama esetén az előző bekezdés rendelkezése csak az első szállításra vonatkozik.

Minden szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy a megfelelő termékek elegendő rendelkezésre álljanak.

6. cikk – A szerződéstől való elállás joga

Termék vásárlásakor a fogyasztónak lehetősége van 14 napig indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Ez a megfontolási idő a termék fogyasztó vagy a fogyasztó által előre meghatározott és a vállalkozó által bejelentett képviselője általi átvételét követő napon kezdődik.

Az elállási idő alatt a fogyasztó a terméket és annak csomagolását körültekintően kezeli. A terméket csak olyan mértékben csomagolja ki vagy használja, ami annak megítéléséhez szükséges, hogy meg kívánja-e tartani azt. Ha él a szerződéstől való elállási jogával, a terméket az összes szállított tartozékkal és - ha ez ésszerűen lehetséges - eredeti állapotban és csomagolásban, a vállalkozó ésszerű és egyértelmű utasítása szerint visszaküldi a vállalkozónak.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, köteles a vállalkozót a termék átvételétől számított 14 napon belül bejelenteni. A fogyasztónak ezt a tényt írásban vagy e-mailben kell jeleznie. Miután a fogyasztó jelezte, hogy élni kíván elállási jogával, köteles a terméket 14 napon belül visszaküldeni. A Fogyasztónak kell igazolnia, hogy a leszállított árut időben visszaküldte, például szállítási igazolással.

Ha a vásárló a (2) és (3) bekezdésben meghatározott határidők lejárta után nem akart élni a szerződéstől való elállási jogával, vagy a terméket nem adta vissza a vállalkozónak, a vásárlás megtörténik.

7. cikk – Költségek a szerződéstől való elállás esetén

Ha a fogyasztó él a szerződéstől való elállási jogával, a termékek visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.

Ha a fogyasztó bizonyos összeget befizetett, a vállalkozó azt a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldi neki. Feltétel, hogy a vállalkozó a terméket már visszakapta, vagy igazolni tudja a teljes visszaszolgáltatását.

8. cikk – A szerződéstől való elállás jogának kizárása

A vállalkozó a fogyasztó szerződéstől való elállási jogát a (2) és (3) bekezdésben meghatározott termékek tekintetében kizárhatja. A szerződéstől való elállási jog kizárása csak akkor érvényes, ha a kereskedő ezt az ajánlatban, legalább kellő időben egyértelműen jelezte. a szerződés megkötése előtt.

A szerződéstől való elállási jog kizárása csak termékek esetében lehetséges.

 • amelyeket a vállalkozó a fogyasztó specifikációi szerint hozott létre;
 • amelyek nyilvánvalóan személyes jellegűek
 • amelyek természetüknél fogva nem küldhetők vissza;
 • amelyek gyorsan romlanak vagy öregszenek;
 • amelynek ára ki van téve a pénzügyi piac azon ingadozásainak, amelyek a Vállalkozó befolyásán kívül esnek;
 • egyedi újságok és folyóiratok számára;
 • hang- és képfelvételek és számítógépes szoftverek esetében, ahol a fogyasztó feltörte a pecsétet.
 • olyan higiéniai termékek esetében, amelyeknél a fogyasztó feltörte a plombát.


A szerződéstől való elállási jog kizárása csak szolgáltatások esetében lehetséges.

 • szállással, közlekedéssel, éttermekkel vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek egy adott napon vagy időszakban zajlanak;
 • amelynek szállítását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdték meg a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt;
 • fogadással és lottókkal kapcsolatos.

9. cikk – Ár

Az ajánlatban meghatározott érvényességi idő alatt a megajánlott termékek és/vagy szolgáltatások árai nem emelkednek, kivéve az áfakulcsok változása miatti árváltozásokat.

Az előző bekezdéssel ellentétben a Vállalkozó változó áron kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek árai ki vannak téve a pénzpiaci ingadozásoknak, amelyeket a Vállalkozó nem tud befolyásolni. Az ingadozásokkal való összefüggést és azt, hogy minden feltüntetett ár irányár, az ajánlatban feltüntetésre kerül.

A szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belüli áremelés csak abban az esetben engedhető meg, ha az jogszabályi előírásokból vagy rendelkezésekből következik.

A szerződéskötést követő 3 hónapos áremelés csak akkor megengedett, ha azt a vállalkozó kikötötte és:

 1. jogszabályokból vagy rendelkezésekből eredő ill
 2. a fogyasztó jogosult a szerződést az áremelés hatálybalépésének napján felmondani.

Az 1968. évi forgalmi adóról szóló törvény 5. cikkének (1) bekezdése szerint a szállítás helye abban az országban van, ahol a szállítás megkezdődik. Ebben az esetben a szállítás az EU-n kívül történik. Ezt követően a posta vagy futárszolgálat beszedi az import áfát vagy vámot az ügyféltől. Ezért a vállalkozó nem számít fel áfát.

Valamennyi ár elírások miatt előfordulhat. Nem vállalunk felelősséget a nyomdai és szedési hibák következményeiért. Nyomdai hiba esetén a cég nem köteles a terméket a hibás ár szerint szállítani.

10. cikk – Megfelelőség és garancia

A vállalkozó szavatolja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésben foglaltaknak, az ajánlatban szereplő specifikációknak, a megbízhatósági és/vagy használhatósági ésszerű követelményeknek, valamint a szerződéskötés napján érvényes jogszabályi és/vagy kormányrendeleteknek. Megállapodás esetén a kereskedő garantálja, hogy a termék a szokásostól eltérő használatra is alkalmas.

A kereskedő, gyártó vagy importőr által vállalt jótállás nem érinti azokat a törvényes jogokat és igényeket, amelyeket a fogyasztó a kereskedővel szemben a szerződés alapján érvényesíthet.

A hibás vagy hibásan leszállított terméket a kézbesítéstől számított 14 napon belül írásban be kell jelenteni a vállalkozónak. A visszaküldött termékeknek eredeti csomagolásukban és újszerű állapotban kell lenniük.

A vállalkozó szavatossági ideje megegyezik az üzem szavatossági idejével. A vállalkozó azonban soha nem felelős a termékek végső alkalmasságáért a fogyasztó minden egyes felhasználására, sem pedig a termékek felhasználásával vagy felhasználásával kapcsolatos tanácsokért.

A garancia nem terjed ki:

A fogyasztó a leszállított termékeket saját maga javította és/vagy módosította, vagy harmadik féllel javíttatta és/vagy módosította;

A kiszállított termékek szokatlan körülményeknek voltak kitéve, vagy egyéb módon hanyagul vagy a vállalkozó utasításaival és/vagy a csomagoláson található utasításokkal ellentétes kezeléssel kerültek feldolgozásra;

A hiba részben vagy egészben a felhasznált anyagok jellegére vagy minőségére vonatkozó kormány által hozott vagy meghozandó rendelkezések eredménye.

11. cikk – Szállítás és teljesítés

A cég a lehető legnagyobb gondossággal jár el a termékrendelések átvétele és végrehajtása során.

A szállítás helye az a cím, amelyet a fogyasztó közölt a céggel.

A jelen általános szerződési feltételek 4. pontjában foglaltaknak megfelelően a Társaság az átvett megrendeléseket haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül feldolgozza, kivéve, ha a fogyasztó hosszabb szállítási határidőt vállalt. Ha a szállítás késik, vagy a megrendelés nem, vagy csak részben teljesíthető, erről a fogyasztót legkésőbb a megrendeléstől számított 30 napon belül tájékoztatja. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van költségtérítés nélkül elállni a szerződéstől, valamint az esetleges kártérítéshez.

A szerződés előző bekezdés szerinti elállása esetén a vállalkozó a kifizetett összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztónak.

Ha kiderül, hogy a megrendelt termék kiszállítása nem lehetséges, a vállalkozó mindent megtesz a csereáru biztosítása érdekében. Legkésőbb a kiszállításkor egyértelműen és érthetően fel kell tüntetni, hogy csereterméket szállítanak ki. A szerződéstől való elállás joga nem zárható ki helyettesítő cikkek esetében. Az esetleges visszaszállítás költségei a vállalkozót terhelik.

A termékek sérülésének és/vagy elvesztésének kockázata a vállalkozót terheli annak a fogyasztónak vagy egy előre meghatározott képviselőjének, akiről a vállalkozót tájékoztatták, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtak meg.

12. cikk – A tranzakciók időtartama: időtartam, felmondás és megújítás

Vége

A fogyasztó bármikor felmondhatja azt a határozatlan időre szóló szerződést, amelyet rendszeres termék- (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatásnyújtásra kötött, a megállapodás szerinti felmondási szabályok és legfeljebb egy hónapos felmondási idő betartásával.

A fogyasztó a határozott időre kötött szerződést, amely rendszeres termékértékesítésre (ideértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatást nyújtja, a határozott időtartam vége felé bármikor felmondhatja a hatályos felmondási szabályok szerint, és legfeljebb felmondási idővel. egy hónap.

A fogyasztók az előző pontokban említett szerződéseket felmondhatják:

bármikor felmondható, és nem korlátozódik egy adott időpontban vagy időszakra történő felmondásra;

legalább olyan módon szüntesse meg, ahogyan megkötötte;

mindig a vállalkozó által meghatározott felmondási idővel végződik.

Kiterjesztés

A rendszeres termék- (ideértve a villamosenergia-) vagy szolgáltatásnyújtásra kötött határozott idejű szerződés hallgatólagosan nem hosszabbítható meg, illetve határozott időre nem újítható meg.

Az előző bekezdéstől eltérően a napi- vagy hetilapok, folyóiratok rendszeres ellátására kötött határozott idejű szerződés három hónapot meg nem haladó határozott időtartamra hallgatólagosan meghosszabbítható, ha a fogyasztó a meghosszabbított szerződést a meghosszabbítás lejártával felmondhatja. egy hónapot meg nem haladó felmondási idő.

A rendszeres termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra kötött határozott idejű szerződés csak akkor hosszabbítható meg határozatlan időre hallgatólagosan, ha azt a fogyasztó egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel, legfeljebb egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja. három hónap, ha a szerződés napi vagy heti sajtó- és folyóiratok rendszeres, de havonta nem egyszeri kézbesítésére vonatkozik.

A napi vagy heti sajtó és bemutatkozó magazinok rendszeres ellátására kötött határozott idejű szerződés (próba- vagy bemutatkozó előfizetés) hallgatólagosan nem folytatódik, és a próbaidőszak vagy a bemutatkozási időszak végén automatikusan megszűnik.

Időtartam

Ha a szerződés egy évnél hosszabb időre jön létre, a fogyasztó egy év letelte után a szerződést legfeljebb egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja, ha az ésszerűség és az igazságosság nem teszi szükségessé a szerződés lejárta előtti felmondását. a szerződés megállapodott időtartama.

13. cikk – Fizetés

Eltérő megállapodás hiányában a fogyasztó tartozását a 6. cikk (1) bekezdése szerinti elállási időszak kezdetétől számított 7 munkanapon belül kell megfizetni. Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén ez az időszak futni, miután a fogyasztó megkapta a szerződés megkötéséről szóló visszaigazolást.

A fogyasztó köteles haladéktalanul értesíteni a vállalkozót a megadott vagy megadott fizetési adatok pontatlanságáról.

A fogyasztó elmulasztása esetén a vállalkozónak jogában áll a törvényi korlátozások mellett ésszerű költséget felszámítani, amelyről a fogyasztót előre tájékoztatta.

14. cikk – A panaszok benyújtásának eljárása

A szerződés teljesítésével kapcsolatos reklamációt a vállalkozó a hiba felfedezését követő 7 napon belül nyújthatja be, és ezt teljes körűen és egyértelműen ismertetni kell.

A vállalkozók által benyújtott panaszokat a beérkezéstől számított 14 napon belül megválaszolják. Ha a panasz előreláthatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, a vállalkozó 14 napon belül válaszol a panasz kézhezvételéről, és jelzi, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra.

Ha a panasz közös megegyezéssel nem rendezhető, vita keletkezik, amelyre a vitarendezési eljárás vonatkozik.

A panasztétel nem függeszti fel a vállalkozó kötelezettségeinek teljesítését, kivéve, ha a vállalkozó írásban másként jelzi.

Amennyiben a vállalkozó a reklamációt jogosnak ítéli, saját belátása szerint díjmentesen kicseréli vagy megjavítja a leszállított termékeket.

15. cikk – Viták

A vállalkozó és fogyasztó közötti szerződésekre, amelyekre ezek az általános feltételek vonatkoznak, kizárólag a holland jog az irányadó. Még akkor is, ha a fogyasztó külföldön él.

16. cikk – Jogi nyilatkozat

Ez a weboldal nem része a Facebooknak vagy a Facebook Inc.-nek. Ez az oldal semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Facebook a Facebook, Inc. cégneve.